FINANCIËN

SOS beheert twee kassen:

 

ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38

t.n.v. Zending op Soemba der Ned. Geref. Kerken te Oostzaan

Naar deze rekening kunnen bijdragen worden overgemaakt voor opleidingen tot predikant, evangelist en godsdienstonderwijzer, kerkbouw en dergelijke.

 

ING-rekening NL84 INGB 0001 3143 13

t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan

Naar deze rekening kunnen bijdragen worden overgemaakt voor basisonderwijs, opleidingen voor verpleging, veeteelt en landbouw, medische zorg en dergelijke.


SOS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij de TAB ANBI op deze website kan meer worden gelezen over de financiën van SOS.

 

Testamentaire beschikkingen kunnen gesteld worden op naam van: Vereniging Steun Oost Soemba (S.O.S.) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort onder No. V 506552