FINANCIËN

SOS beheert twee kassen:

 

ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38

t.n.v. Zending op Soemba der Ned. Geref. Kerken te Oostzaan

Naar deze rekening kunnen bijdragen worden overgemaakt voor opleidingen tot predikant, evangelist en godsdienstonderwijzer, kerkbouw en dergelijke.

 

ING-rekening NL84 INGB 0001 3143 13

t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan

Naar deze rekening kunnen bijdragen worden overgemaakt voor basisonderwijs, opleidingen voor verpleging, veeteelt en landbouw, medische zorg en dergelijke.


Testamentaire beschikkingen kunnen gesteld worden op naam van: Vereniging Steun Oost Soemba (S.O.S.) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort onder No. V 506552