FINANCIËN

SOS beheert twee kassen:

 

ING-rekening NL97 INGB 0001 6872 38

t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan.

Graag bij de omschrijving zetten: zending op Soemba.

Naar deze rekening kunnen bijdragen worden overgemaakt voor opleidingen tot predikant en tot evangelist, kerkbouw en dergelijke.

 

ING-rekening NL84 INGB 0001 3143 13

t.n.v. Vereniging S.O.S. te Oostzaan.

Graag bij de omschrijving zetten: ontwikkelingshulp.

Naar deze rekening kunnen bijdragen worden overgemaakt voor basis- en voortgezet onderwijs, medische zorg en dergelijke.


SOS is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Bij de TAB ANBI op deze website kan meer worden gelezen over de financiën van SOS.

 

Testamentaire beschikkingen kunnen gesteld worden op naam van: Vereniging Steun Oost Soemba (S.O.S.) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amersfoort onder No. V 506552