WELKOM

op de site van de Vereniging Steun Oost-Soemba

Soemba

Het Indonesische eiland Soemba is één van de armste gebieden van Indonesië. Soemba beslaat iets meer dan een kwart van Nederland en heeft rond de 650.000 bewoners. Economisch staat het eiland er slecht voor en de perspectieven zijn niet groot. Er zijn enkele autowegen, maar over het algemeen is het eiland moeilijk te bereizen. Vooral in Oost-Soemba heerst maandenlang droogte en is veel grond onvruchtbaar. Soemba is één van de laatste gebieden op aarde waar het animisme (geesten- en voorouderverering) nog volop aanwezig is. De traditie (adat) speelt op een groot deel van het eiland nog een grote rol en vormt een belemmering voor groei in diverse opzichten. De islam (Indonesië is het land met de grootste moslimpopulatie ter wereld) is ook op Soemba in opkomst. Maar door de tijden heen is ook geëvangeliseerd op Soemba, bijvoorbeeld vanuit Nederland, en is materiële hulp verleend. Uit deze evangelisatie is onder meer het kerkgenootschap Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur ontstaan, kortweg: GGBST. (Gereja betekent 'kerk', Bebas betekent ‘vrije’ of ‘vrijgemaakte’ en Timur betekent 'oost'.)


De Vereniging Steun Oost-Soemba (SOS)

De Vereniging ‘Steun Oost-Soemba’ (SOS) verleent steun aan de GGBST en onderhoudt contact tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.