De vereniging SOS richt zich volgens haar statuten op:

-steun verlenen aan de Gereja-Gereja Bebas Sumba Timur (GGBST – Vrije Kerken van Oost-Soemba)

-contact onderhouden tussen de ‘Nederlands(e) Gereformeerde Kerken’ en de GGBST.

Dus een tweeledige doelstelling.

 

De contributie in verband met het lidmaatschap van de vereniging bedraagt Euro 30,- per jaar. Daarbij is het abonnementsgeld op de papieren Nieuwsbrief inbegrepen. Voor alleen een abonnement op de papieren Nieuwsbrief wordt een jaarlijkse bijdrage van Euro 17,- gevraagd. Ook donateurs zijn zeer welkom!

Aanmeldingen: j.denhertog@freeler.nl

 

Ook verschijnt er maandelijks een digitale Nieuwsbrief.

Aanmeldingen: soscommunicatie@gmail.com

 

De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks verantwoord tijdens de ledenvergadering (jaarvergadering) die in de regel in de maand mei wordt gehouden.